Magnifico Rione Porta San Pietro
Via Gerolamo Savonarola, 23
06121 Perugia  (PG)
Italy

Tel:+393356299083
eMail: rioneportasanpietro@giallo.it
width="100%" height="360" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>